نشست های اولین همایش ملی معماری سازمانی

نشست های همایش در تاريخ چهارشنبه 1396/09/22برگزار خواهند شد. جزئیات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

ردیف

عنوان نشست

مدیران نشست

مدت

زمان تقریبی

1

وضعیت علمی و دانشگاهی معماری سازمانی و 

اساتید دانشگاهی و مدیران آزمایشگاه های معماری سازمانی

1 ساعت

چهارشنبه بعداز ظهر

2

فرصت ها و چالش های توسعه اثربخش معماری سازمانی در کشور

نهادهای حاکمیتی، مدیران فاوا و تحول اداری، مشاوران معماری سازمانی

1 ساعت

چهارشنبه بعد از ظهر

3

جدیدترین موضوعات و ترندهای معماری سازمانی در جهان

مدعوین خارجی

1 ساعت

چهارشنبه بعد از ظهر