فایل ارایه سخنرانی ها و کارگاه ها

فایل ارایه دکتر فریدون شمس (دبیر همایش)

فایل ارایه John Gotze (سخنران خارجی)

فایل ارایه Dr Choi (سخنران خارجی)

فایل ارایه کارگاه تجارب و کاربرد معماری سازمانی در کره جنوبی (Dr. Weon Young)

فایل ارایه کارگاه فرایندگرایی یا سرویس گرایی: از معماری تا پیاده سازی (امیر مهجوریان)

فایل ارایه کارگاه معماری سازمانی: از کجا باید آغاز کرد (رضا کرمی)

فایل ارایه کارگاه معرفی معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی (سعید مومنی)

فایل ارایه کارگاه چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن (دکتر حقیقی)

فایل ارایه کارگاه چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن (امیر مهجوریان)

فایل ارایه کارگاه چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن (سبحان علی ابادی)

فایل ارایه کارگاه چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن (فائزه حسینی)

فایل ارایه کارگاه روش و نتايج پياده‌سازي معماري سازمانی در شرکت فولاد مبارکه (پریسا کارشناس)

 

فیلم های همایش:

فیلم سخنرانی افتتاحیه همایش (دکتر صدوق، ریاست دانشگاه شهید بهشتی)

فیلم سخنرانی دکتر فریدون شمس (دبیر همایش)

فیلم سخنرانی نصرالله جهانگرد (رییس همایش)

فیلم سخنرانی دکتر John Gotze : چشم انداز معماری سازمانی در 20 سال آینده (سخنران کلیدی خارجی)

فیلم سخنرانی دکتر Choi : درس‌هایی از معماری سازمانی دولت‌الکترونیک در کره جنوبی (سخنران خارجی کلیدی)

فیلم ارایه Roger Everden : فراتر از چارچوب‌های ملی معماری سازمانی – یکپارچگی و همکاری فرا مرزها (سخنران کلیدی خارجی)

فیلم کارگاه آموزشی امیر مهجوریان : فرایندگرایی یا سرویس گرایی - از معماری تا پیاده سازی

فیلم کارگاه آموزشی رضا کرمی : معماری سازمانی، از کجا باید آغاز کرد؟

فیلم کارگاه آموزشی پریسا کارشناس: روش و نتایج پیاده سازی معماری سازمانی در فولاد مبارکه

فیلم کارگاه آموزشی معرفی چارچوب ملی معماری سازمانی ایران و مدلهای مرجع آن (خانم حسینی، آقایان مهجوریان، حقیقی، علی آبادی)

فیلم کارگاه آموزشی سعید مومنی: بررسی طرح کلان معماری سازمانی وزارت راه­ وشهرسازی

فیلم نشست فرصتها و چالشهای معماری سازمانی در ایران 

فیلم اختتامیه اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی