شورای سیاست گذاری همایش

 

دکتر سید حسن صدوق

دکتر سید حسن صدوق

رئیس شورای سیاست گذاری و ریاست دانشگاه شهید بهشتی
مهندس رضا باقری اصل

مهندس رضا باقری اصل

دبیر شورای سیاست گذاری و معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران
دکتر فریدون شمس

دکتر فریدون شمس

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مدیر آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا
دکتر علی صفدری

دکتر علی صفدری

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور
مهندس شراره بخت جو

مهندس شراره بخت جو

رييس امور توسعه دولت الكترونيك سازمان اداری و استخدامی
مهندس سید هادی سجادی

مهندس سید هادی سجادی

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات
مهندس مازیار مباشری

مهندس مازیار مباشری

مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات