سخنرانان کلیدی

    

 Dr. John Gøtze
 • استاد دانشگاه فناوری اطلاعات کپنهاگ و مدرس معماری سازمانی با سابقه انتشار مقالات متعدد و راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
 • رئیس انجمن معماران سازمانی (از سال 2008 تا 2010)
 • سردبیر ارشد ژورنال معماری سازمانی (2010 تا 2013)
 • بنیان گذار و مدیر ارشد EA Fellows
 • سردبیر مرکز تعالی شرکت QualiWare
  عنوان سخنرانی: برنامه‌های ملی معماری سازمانی در 20 سال آینده

چکیده:

دولت‌ها دائما در حال تغییر هستند. موج جدید دیجیتال‌سازی با تلاش‌های دولت الکترونیک در قرن گذشته متفاوت است و امروزه سازمان‌های دولتی با سطوح بالاتری از پیچیدگی در ارتباطات میان استراتژی، کسب‌وکار و تکنولوژی سر‌و‌کار دارند. معماری سازمانی یک رویکرد جامع برای رویارویی با این پیچیدگی و همچنین ارزش‌آفرینی از دیجیتال‌سازی را ارائه می دهد. در این سخنرانی آقای دکتر Gøtze تجارب حاصل از 20 سال فعالیت در زمینه معماری سازمانی در دولت‌ را به اشتراک خواهد گذاشت و رهنمود‌های عملی در خصوص چگونگی پذیرش معماری سازمانی برای کسب و کار دیجیتال در دولت‌ها طی 20 سال آینده را بیان خواهد نمود.

   

 Roger Evernden
 • نویسند، مشاور و مربی بین المللی معماری سازمانی
 • پدیدآورنده چارچوب معماری IFW برای صنعت بانکی
 • مشارکت در انجام معماری سازمانی در بیش از 200 شرکت از 25 کشور دنیا
  عنوان سخنرانی: فراتر از چارچوب‌های ملی – یکپارچگی و همکاری فرا مرزها

  چکیده:

بسیاری از کشورها چارچوب معماری سازمانی ملی خود را توسعه داده‌اند یا در حال توسعه آن هستند. اما معماری سازمانی همواره دارای زمینه بزرگتر و وسیع‌تری است... بنابراین معماران چگونه باید چارچوب‌های ملی را در یک زمینه بین‌المللی قرار دهند؟ معماران برای یکپارچه‌سازی، همکاری و ارتباط با معماری‌های سایر کشورها، چه موضوعاتی را باید مدنظر قرار دهند؟ چارچوب‌های معماری سازمانی برای حمایت از پایداری و بقای بلندمدتبه به چه چیز نیاز دارند؟  

   

 Dr. Jongsup Choi
 • پژوهشگر ارشد و مشاور بین المللی معماری سازمانی
 • رییس موسسه معماری سازمانی کره جنوبی
 • تیم پدیده آورنده چارچوب ملی معماری سازمانی کره جنوبی
  عنوان سخنرانی:

درس‌هایی از معماری سازمانی دولت‌الکترونیک در کره جنوبی- در جستجوی عوامل موفقیت معماری سازمانی در ایران

 چکیده:

کره جنوبی یکی از پیشتازان معماری سازمانی دولت الکترونیک است. اگر چه کره جنوبی دانش معماری سازمانی خود را از کشورهای پیشرفته فرا گرفته اما معماری سازمانی الکترونیک ملی خود را ارائه داده است.

در این ارائه ابتدا اطلاعات پیش‌زمینه‌ای در خصوص معماری سازمانی بیان خواهد شد. سپس درخصوص معماری دولت الکترونیک کره جنوبی و تجربه‌های موفق کره در این زمینه صحبت می‌شود. در انتها نیز در مورد عوامل موفقیت معماری سازمانی بحث خواهد شد.