جذب حامی مالی

 متقاضیان برای پذیرش به عنوان حامی(اسپانسر) همایش با شماره تماس 02122409609 تماس گرفته یا با پست الکترونیکی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. مکاتبه نمایند. 

 

خدمات نقره ای طلایی الماس
 درج لوگو در وب‌سایت همایش (لینک به سایت حامی)      
 درج لوگو حامی در پوستر همایش    
درج لوگو و اطلاعات حامی در کتاب چاپی مقالات همایش       
درج لوگو و اطلاعات حامی در لوح فشرده همایش       
 افزودن بروشور/لوح فشرده تبلیغاتی حامی به پکیج همایش      
اهدا لوح تقدیر به حامی       
 حضور نمایندگان حامی به عنوان مهمان همایش (حداکثر ... نفر)  2 نفر  5 نفر 10 نفر 
امکان شرکت بدون هزینه نمایندگان حامی در کارگاه‌های همایش      10 نفر 
درج لوگو در بنرهای مستقر در فضاهای ویژه همایش       
 واگذاری غرفه (بدون هزینه)    غرفه 9 متری غرفه 15 متری 

 حداقل حمایت مالی

50 میلیون ریال 100 میلیون ریال   200 میلیون ریال