تاریخ‌های مهم

تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقاله

1 آبان

19 آبان 1396


مهلت ارسال پیشنهاد کارگاه

 

 10 آبان

15 آبان 1396

 

 

اعلام نتایج داوری مقالات

 

1 آذر 1396

 

مهلت ارسال نسخه نهایی مقاله

 

7 آذر 1396

مهلت ثبت‌نام

14 آذر 1369

 

زمان برگزاری همایش

 

 

22 و 23 آذر 1396