ضرورت برگزاری اولین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

با توجه به استمرار فعاليت های انجام گرفته درخصوص تدوين چارچوب ملی معماری سازمانی و مدل های مرجع آن در ساليان گذشته و رونمايي از اسناد مربوط در همايشي با اين عنوان در سال گذشته (رونمایی از چارچوب وبرنامه ملی معماری سازمانی و مدل های مرجع آن  برگزار شده در تاریخ 96/7/12)، در نظر است با برگزاری همايش های مستمر ساليانه از طريق دانشگاه های فعال در اين زمينه، انتقال دانش و تجربيات بين ذينفعان اعم از مديران و مسئولان دستگاههای اجرايي، شرکت های خصوصي، نمايشگاه های تخصصي، کارشناسان و دانشجويان اين حوزه و...، بسترهای استقرار معماری سازمانی در دستگاه های اجرايي صورت پذيرد.

از طرف ديگر با توجه به آنکه پس از تدوين اسناد معماری سازماني کشور تلاش بر آن بوده است تا با تعاملات بين المللي (ارائه مقالات، دريافت نظرات خبرگان ساير کشورها و نهادهای بين المللي و...) اين اسناد و رويکردها مورد نقد و بررسي قرار گرفته تا با اعمال نظرات تکميلي، مراتب بروزرساني گردد. در اين راستا برگزاری اولین همایش بین المللی پیشرفت های معماری سازمانی به منظور ارائه دستاوردها و نتايج حاصل از این مهم توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و دانشگاه شهید بهشتی با حضور اساتید بین المللی (جناب آقای دکتر جان گاتزه رئیس انجمن بین المللی معماران سازمانی، جناب آقای راجر اوردن پدید آورده چارچوب IFW و جناب آقای دکتر چوی  پژوهشگر ارشد موسسه KDIA کشور کره جنوبی ) در دستور کار قرار گرفت.

 

برنامه های درنظر گرفته شده برای همایش عبارتند از:

  • سخنرانی کلیدی شخصیت‌های مطرح داخلی و بین‌المللی
  • ارائه مقالات علمی و پژوهشی
  • نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌ها و سازمان‌ها
  • برگزاری کارگاه‌های تجارب موفق تدوین و پیاده‌سازی معماری سازمانی
  • جایزه ویژه معماری سازمانی
  • نشست‌ها و میزگردهای تخصصی