ثبت نام در همایش

 

 

 راهنمای ثبت نام

1-  به سامانه پرداخت الكترونيكی دانشگاه شهيد بهشتی مراجعه کنید.

 

*توجه : دانشجویان و افراد عادی از طریق منوی اشخاص حقیقی و صاحبان شرکت‌ها و یا سازمان‌ها از طریق منوی اشخاص حقوقی وارد فرم واریز شوند.

 

2- فرم واریز را تکمیل کرده و هزینه شرکت در همایش را (با توجه به تعرفه های ثبت نام) وارد نمایید.

*توجه : واحد دریافت کننده وجه "دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر" و موضوع  واریز وجه "اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی (NCAEA2017)" است.